Kullanım Koşulları ve Üyelik

toptanhastabezci.com KULLANIM KOŞULLARI ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu üyelik sözleşmesinin konusu, toptanhastabezci.com adlı sitede sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartları ile aşağıda belirtilen tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

1.    TARAFLAR

toptanhastabezci.com adlı internet sitesinden (bundan böyle toptanhastabezci.com olarak anılacaktır) hizmet almak amacıyla üyelik talebi ile imzalamak olduğunuz işbu üyelik sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır).  Varol TekstilSan.Tic.Ltd.Şti  ile siteye üye olan ve herhangi bir şekilde site içeriğine ulaşan kullanıcının sitede sağlanan hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla düzenlenmiş olup, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, KULLANICI veya ÜYELER tarafından onaylanması anında hüküm ifade edecektir.

2.    KULLANIM KOŞULLARI

2.1   ÜYELER VE KULLANICILAR toptanhastabezci.com sitesini kullanım konusunda bilgilendirme amacı taşıyan aşağıda yazılı koşulları okuduğunu ve bu koşullara peşinen uyacağını kabul etmiş sayılmaktadır.

2.2   Bu SİTE'de sunulan hizmetler Anafartalar Mahallesi Susam Sokak Tiritoğlu işhanı No: 6/23 Ulus/ANKARA adresinde mukim ÖNDER MEDİKAL  bundan böyle kısaca "TOPTANHASTABEZCİ"olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve toptanhastabezci.com’un yasal sahibi TOPTANHASTABEZCİolup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi TOPTANHASTABEZCİ’ya aittir.

2.3   İşbu üyeliksözleşmesi TOPTANHASTABEZCİ tarafından gerekli görülen koşullar altında ve değişik zamanlarda değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak toptanhastabezci.com’da yayınlanarak KULLANICILAR’ın ve ÜYELER’in bilgisine sunulacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

2.4   SİTE hizmetlerinden yararlanan ve toptanhastabezci.com’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, TOPTANHASTABEZCİ tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

2.5   TOPTANHASTABEZCİ toptanhastabezci.com sitesi içeriğinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

3.         TANIMLAR

3.1.ÜYE               : TOPTANHASTABEZCİ’dan ürün / mal/ hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, TOPTANHASTABEZCİ tarafından üyelikleri onaylanarak TOPTANHASTABEZCİ 'e üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. (Bu sözleşmede kısaca"ÜYE" olarak anılacaklardır.)

18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile toptanhastabezci.com’da yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler,Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin toptanhastabezci.com’da yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler."üye adı" üyeye özeldir ve aynı " ÜYE adı" iki farklı ÜYE‘ye verilmez. toptanhastabezci.com’a üye olan şahısların yanlış verdikleri bilgilerin tespit edilmesi halinde TOPTANHASTABEZCİ üyeliğin iptali / durdurulması hakkını saklı tutar.

3.2. KULLANICI   : TOPTANHASTABEZCİ’e ait toptanhastabezci.com sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

3.3. ONAYLAMA İŞLEMİ: ÜYE tarafından, üyelik formunda belirtilen cep telefonu numarasından   TOPTANHASTABEZCİ'yaSMS (kısa mesaj) göndermesi ile TOPTANHASTABEZCİ'nın KULLANICI’nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.

3.4.  LİNK: toptanhastabezci.com üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden toptanhastabezci.com’a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

3.5. İÇERİK: toptanhastabezci.com sitesindenve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan hertürlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal veişitsel imgelerdir.

3.6. WEBSİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: toptanhastabezci.com vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle TOPTANHASTABEZCİ arasında elektronik ortamda akdedilen iş bu sözleşmedir.

3.7. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi,elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi,toptanhastabezci.com’un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.

4.     HİZMETLERİN KAPSAMI  

4.1. TOPTANHASTABEZCİ’in,toptanhastabezci.com üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. toptanhastabezci.com üzerinden yapılacak her türlü kullanıcı işlemi ile ilgili olarak, Tüketici Kanunu,Mesafeli Sözleşmelerin Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. ÜYELER ve KULLANICI’lar bu hususu kabul ettiklerini şimdiden kabul ve beyan ederler.

4.2. TOPTANHASTABEZCİ’nın toptanhastabezci.com üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamakla birlikte,bu hizmetlerin en önemlisi www.toptanhastabezci.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması hali ve yasal süreler de dikkate alınarak; mümkün olan en kısa sürede malın kargo firması tarafından müşteriye TOPTANHASTABEZCİ adına ayıpsız olarak teslimidir.

4.3. TOPTANHASTABEZCİ, toptanhastabezci.com üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkinolarak yapacağı her türlü değişikliği toptanhastabezci.com’da yayınlamasıyla yürürlüğe girdiğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler.

4.4. toptanhastabezci.com bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için; kullanıcıların TOPTANHASTABEZCİ tarafından belirlenecek olan ve toptanhastabezci.com’un ilgili bölümünün içeriğinde belirtilen özellikleri taşıması gereklidir. TOPTANHASTABEZCİ, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişikliklerin toptanhastabezci.com’da yayınlamasıyla yürürlüğe gireceğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler.

5. GENEL HÜKÜMLER

5.1. ÜYELER ya da KULLANICILAR, toptanhastabezci.com  sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, toptanhastabezci.com’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt ederler.

5.2. ÜYELERya da KULLANICILAR, toptanhastabezci.com  internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran KULLANICILARI veya ÜYELERİ bağlayacaktır.

5.3. ÜYELER ya da KULLANICILAR, toptanhastabezci.com  internetsitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarınırahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarınınfikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üyebaşkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam,virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

5.4. TOPTANHASTABEZCİ, üye verilerinin yetkisiz kişilerceokunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayısorumlu olmayacaktır. ÜYELER ve KULLANICILAR, toptanhastabezci.com  internetsitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden TOPTANHASTABEZCİ'dantazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

5.5. SİTE üzerinden, TOPTANHASTABEZCİ’nın kendi kontrolündeolmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başkaweb sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linklerKULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. toptanhastabezci.com üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında TOPTANHASTABEZCİ 'nın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır.

5.6. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, TOPTANHASTABEZCİ’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; iş bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, TOPTANHASTABEZCİ’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

5.7. toptanhastabezci.com  internetsitesi yazılım ve tasarımı TOPTANHASTABEZCİ mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telifhakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup,bunlar ÜYE veya KULLANICILAR tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisapedilemez ve değiştirilemez. toptanhastabezci.com sitesinde adı geçenbaşkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikrimülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

5.8. TOPTANHASTABEZCİ, ÜYE’nin kişisel bilgilerini yasal birzorunluluk olarak istendiği takdirde; yasal gereklere uygun hareket etmek veya TOPTANHASTABEZCİ’etebliğ edilen yasal işlemlere uymak ya da  TOPTANHASTABEZCİ’nın haklarını vemülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerdebu bilgileri ilgili mercilere açıklama hakkına sahiptir.

5.9. TOPTANHASTABEZCİ, toptanhastabezci.com mevcut olan bilgilerindoğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, toptanhastabezci.com üzerindeki bilgiler güncel değişiklikleringerisinde kalabilir. toptanhastabezci.com muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler toptanhastabezci.com sitesinde verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile toptanhastabezci.com’da yer alan durumu arasında farklılık olabilir. toptanhastabezci.com’da yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu,şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve TOPTANHASTABEZCİ 'nın toptanhastabezci.com’da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemektedir.

5.10. TOPTANHASTABEZCİ,işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs.bilgiler ve toptanhastabezci.com kullanma koşulları ile toptanhastabezci.com’da sunulan bilgileriönceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, toptanhastabezci.com’u ve içeriğiniyeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar.Değişiklikler, toptanhastabezci.com sitesinde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. toptanhastabezci.comkullanımı ya da toptanhastabezci.com’a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmişsayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Üyeolan kişi haftalık bülten ve kampanya duyurularını e-mail ile almayı kabuleder.

5.11. toptanhastabezci.comdâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı TOPTANHASTABEZCİ’nın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, TOPTANHASTABEZCİ çalışanlarının ve yöneticilerinin, TOPTANHASTABEZCİ yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. TOPTANHASTABEZCİ, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.12. toptanhastabezci.com’ukullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla toptanhastabezci.com üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin, toptanhastabezci.com dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. HerKULLANICI ve her ÜYE, TOPTANHASTABEZCİ ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’lerin toptanhastabezci.com üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı TOPTANHASTABEZCİ 'nın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

5.13. TOPTANHASTABEZCİ,toptanhastabezci.com üzerinden KULLANICI ‘lar ve ÜYE ‘ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir,bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. TOPTANHASTABEZCİ aynı zamanda;KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonnumarası, IP adresi, toptanhastabezci.com hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5.14. İşbuSİTE Kullanım Koşulları dâhilinde TOPTANHASTABEZCİ tarafından açıkça yetki verilmediğihallerde TOPTANHASTABEZCİ; TOPTANHASTABEZCİ hizmetleri, TOPTANHASTABEZCİ bilgileri, TOPTANHASTABEZCİ telifhaklarına tâbi çalışmaları, TOPTANHASTABEZCİ ticari markaları, TOPTANHASTABEZCİ ticarigörünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yöneliktüm haklarını saklı tutmaktadır.

5.15. Taraflar,TOPTANHASTABEZCİ’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

6. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

TOPTANHASTABEZCİ, toptanhastabezci.com’a erişilmesi, toptanhastabezci.com’un ya da toptanhastabezci.com’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen,doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. TOPTANHASTABEZCİ,sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. toptanhastabezci.com’a ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da toptanhastabezci.com’un kullanılması ile TOPTANHASTABEZCİ’nın, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. KULLANICILAR ve ÜYELER doğrudan ya da dolaylı olarak sebep oldukları zararları ilk talep halinde ve herhangi bir hükme lüzum olmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6. GİZLİLİK

TOPTANHASTABEZCİ, KULLANICI YA DA ÜYELER’e ilişkin bilgileri, iş bu sözleşmenin sözleşmeye aykırılık teşkil etmedikçe yasal düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. TOPTANHASTABEZCİ, KULLANICI YA DA ÜYELER’e ait gizli bilgileri,yasal bir zorunluluk ya da site güvenirliliğini sarsabilecek bir durum olmadıkça üçüncü şahıslara kullandırmayacağını taahhüt eder.

 7. DEVİR

TOPTANHASTABEZCİ, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI veya ÜYE bu sözleşmeyi veyaherhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

8. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu üyelik sözleşmesi, Kullanıcı Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, kullanıcının üyelikten ayrılması veya geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde sona ermiş sayılacaktır. toptanhastabezci.com,ÜYELER’in ve KULLANICI’ların işbu sözleşmeyi  ya da toptanhastabezci.com içinde yer alan üyelik ve hizmetlere ilişkin belli kuralları ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve KULLANICIYA DA ÜYELER fesih sebep olacak fiilleri nedeniyle toptanhastabezci.com sitesinin uğramış olduğu tüm zararı tazmin edeceklerdir.

9. MÜCBİR SEBEP

TOPTANHASTABEZCİ, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, toptanhastabezci.comsitesine ait işbu “üyelik sözleşmesinde geçen yükümlülükleri geç ifadan veya hiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuken mücbir sebep sayılan bu hallerde, kullanıcılar tarafından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle TOPTANHASTABEZCİ’dan herhangi bir ad veya nam altındatazminat talep etmeleri mümkün olmayacaktır. KULLANICI’LAR veya ÜYE’ler budurumu şimdiden kabul ve beyan ederler.

10. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Üyelik Sözleşmesi ve toptanhastabezci.com’da yer alan hizmetlerden yararlanılmasından kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidirve İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. TOPTANHASTABEZCİ’nın, KULLANICIve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

11. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, TOPTANHASTABEZCİtarafından KULLANICIYA DA ÜYELER’e içeriğindeilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI’lar ve ÜYE’ler, işbusözleşme hükümlerini toptanhastabezci.com sitesini kullanmakla kabul etmişolmaktadırlar. TOPTANHASTABEZCİ, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğegidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek toptanhastabezci.comüzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

Toptan Hasta Bezci | Hasta Bezleri Toptan Satış Sitesi © 2022 - Tüm Hakları Saklıdır.

Son Tweetler

Konum Bilgilerimiz

Adres bilgileri : Anafartalar Mahallesi Susam Sokak Tiritoğlu işhanı No: 6/23 Ulus/ANKARA

0312 309 74 30
0312 310 54 75

0312 309 74 30

0312 310 54 75

Kullanım Koşulları ve Üyelik

Kullanım Koşulları ve Üyelik